Parametrisch ontwerp

Algebra Ingenieurs zet parametrisch ontwerpen in tijdens het ontwerpen van bouwwerken en grootschalige zonneparken, en voor het genereren van productietekeningen voor leveranciers in de bouw.

Wat is parametrisch ontwerpen?

Parametrisch ontwerp maakt gebruik van data en relaties tussen delen van een bouwwerk, waardoor een ontwerp kan worden gegenereerd. In de architectuur wordt het gebruikt voor het ontwerpen van complexe geometrie en constructies.

Verder leent parametrisch ontwerpen zich voor het snel en efficient genereren van technische (bouw)tekeningen, visualisaties en doorrekeningen. Doordat er in het het parametrisch ontwerpproces een flexibel model wordt ontwikkeld, kunnen tijdens de gehele ontwikkelfase wijzigingen worden doorgevoerd. Visualisaties, productietekeningen en plattegronden worden gekoppeld aan één en dezelfde basis, waardoor wijzigingen in het ontwerp doorvloeien naar alle documenten.